Tarieven

Het tarief voor het kinderdagverblijf zijn per 01-01-2021:
€ 8,75 per uur
Wij werken niet met dagdelen, maar met uren die u per maand bij ons inkoopt.

Het tarief voor de buitenschoolse opvang zijn per 01-01-2021:
€ 7,50 per uur
Ook hier werken wij niet met dagdelen, maar met uren die u per maand bij ons inkoopt.

Kinderopvang Tinkelbel werkt met minimaal 20 uur per maand contracten. Dit betekent dat ongeacht of u uw kind nu wel of niet brengt (ook bij ziekte/feest/vakantiedagen) er minimaal 20 uur per maand in rekening wordt gebracht.

KDV    € 8,75 per uur

BSO    € 7,50 per uur