Onze visie

Bij kinderopvang Tinkelbel staat het kind centraal in onze visie. Het verloop van de ontwikkeling van baby naar volwassenen gaat in fases. Deze ontwikkeling gaat met sprongetjes en zal bij ieder kind anders verlopen. Tinkelbel wil ruimte geven aan de eigenheid van elk kind en ook de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen tot competente mensen die hun eigen talenten kennen en benutten. Om kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen laten ontwikkelen is het belangrijk dat ze zich bij ons veilig en thuis voelen. Dit willen we realiseren door een tweede thuis te creëren, waar kinderen zich veilig en geborgen voelen en zichzelf kunnen zijn. Elk kind krijgt evenveel aandacht en er wordt goed naar de kinderen geluisterd. Het kind moet het gevoel krijgen om belangrijk te zijn en er te mogen zijn. 

 

De leidsters vormen het hart van het werk in de kinderopvang. Zij zijn degenen die de kinderen opvangen, begeleiden en verzorgen. De kinderen moeten hun persoonlijke vaardigheden kunnen ontwikkelen. Ieder kind heeft zo zijn of haar talenten en/of kunnen bepaalde dingen iets minder goed. Door goed naar de kinderen te kijken en te observeren, kunnen de leidsters inspelen in de ontwikkelingen van de kinderen. Spelenderwijs worden de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen gestimuleerd.

 

Het KDV en de BSO is speciaal ingericht voor de ontwikkeling van de kinderen en biedt daardoor andere mogelijkheden dan de thuissituatie. Veel ouders kiezen juist voor deze situatie, omdat dit erg op thuis lijkt. De accommodatie is aantrekkelijk, veilig en schoon. Er is tevens voldoende geschikte buitenspeelruimte. Tinkelbel biedt opvang voor alle kinderen, ongeacht hun afkomst of achtergrond.