Doelgroepen

Wanneer ouders kiezen voor Tinkelbel, zal er een intakegesprek plaatsvinden. Tijdens dit intakegesprek zullen er afspraken gemaakt worden met betrekking tot de wenperiode. In principe komen kinderen een keer een halve dag wennen, afhankelijk van de wensen en behoeften van de ouders en het kind. Alles is erop gericht ervoor te zorgen dat het kind zich snel op zijn gemak voelt. Wij nemen in het intakegesprek ook het dagritme van het kind door en zullen zoveel mogelijk het “thuisritme” proberen aan te houden. We werken met een team van vaste medewerkers, waardoor het kind telkens dezelfde vertrouwde gezichten zal zien.

Dagritme baby´s

Voor de baby’s hanteren wij een dagritme dat zoveel mogelijk afgestemd is op het ritme van het individuele kind en proberen we eet- en slaaptijden van thuis aan te houden. In de eerste periode dat het kind bij Tinkelbel komt, heeft het nog geen vast ritme. In overleg met de ouders bekijken we wat het beste ritme is voor het kind. De leidsters kunnen hierin een adviserende rol hebben, omdat zij veel ervaring hebben met baby’s.

Dagritme dagopvang

De kinderen worden ‘s morgens gebracht door de ouders/verzorgers, meestal is dit tussen 07.00 uur en 09.00 uur. Om 09.15 uur gaan we met alle kinderen in de kring zitten en openen we de dag door te zingen. Om 09.30 uur is het tijd om fruit te eten en wordt er een boekje voorgelezen. De kinderen krijgen een koekje en te drinken en rond 10.30 uur worden de kinderen verschoond. Met de kinderen die zindelijk zijn gaan we, als ze dit aangeven, naar het toilet. Rond 11.30 uur gaan we een broodje eten. Het eerste broodje met hartig beleg en de volgende broodjes met beleg naar keuze. De kinderen die nog slapen, gaan na het eten (12.30 uur) naar bed toe. In de middag is er tijd voor activiteiten en wordt er veel geknutseld en buiten of in de grote speelruimte gespeeld. Rond 15.00 uur gaan we aan tafel met de kinderen en krijgen ze een koekje en wat te drinken. Vervolgens worden de kinderen verschoond of gaan ze naar het toilet toe. Kinderen die vanaf 17.30 uur worden gehaald, kunnen warm eten bij Tinkelbel.

Dagritme BSO

De buitenschoolse opvang is geopend van 07.00-18.30 uur en hieronder valt de voor- en naschoolse opvang.

Voorschoolse opvang: De kinderen kunnen vanaf 07.00 uur gebracht worden. Meestal doen de kinderen een spelletje, gaan knutselen of spelen met het speelgoed dat Tinkelbel te bieden heeft. Tegen 08.00 uur worden de kinderen door de leidsters naar school gebracht.

Tussenschoolse opvang: Vanwege het continurooster dat de meeste scholen in de Rietlanden aanbieden, is de tussenschoolse komen te vervallen. De kinderen eten namelijk op de scholen zelf. 

Naschoolse opvang BSO: De kinderen worden na schooltijd opgehaald door de leidsters. De eindtijden variëren per school. De meeste scholen zijn om 14:00 uur uit. De kinderen worden lopends hetzij met de Tinkelbelbus gehaald. Dit gebeurt altijd door een vaste medewerker. Als de kinderen uit school komen gaan we een cracker eten, eventueel een stukje fruit, koekje en drinken. Hierna mogen de kinderen zelf beslissen wat ze willen gaan doen. Er wordt altijd een activiteit aangeboden, maar dat is geheel vrijblijvend. Kinderen moeten niks, het is immers hun eigen vrije tijd. Aan het einde van de dag worden de kinderen weer overgedragen aan de ouders/verzorgers.

bus